Beta Theta Pi at the University of Illinois

Sigma Rho of Beta Theta Pi